Three Mermaids / Трите русалки

Maya, Julia and Celeste. In the water again. Table Rock, Bequia

 

Мая, Джулия и Селест. Отново във водата. Table Rock, Bequia

 

Maya Julia and Celeste, snorkeling

Maya Julia and Celeste, snorkeling

.

.

.

.

Share

Yesterday at the Beach- Вчера на плажа

Maya 11 S/V Fata Morgana, Julia 13, S/V Cool Change (New Zealand), and Celeste 9, S/V Gone Walkabout(New Zealand) spent the yesterday together, much of it in the sea.

 

Мая 11г. от катамаран Фата Моргана, Джулия 13г. катамаран Cool Change от Нова Зеландия и Селест 9г. катамаран Gone Walkabout от Нова Зеландия си прекараха вчерашният ден заедно, по-голямата част от времето във водата.

Julia, Maya and Celeste

 Maya, Julia and Celeste

Maya, Celeste and Julia with a bench

Maya, Celeste and Julia with a bench

.

Just watching the view with friends…

Sunset over Bequia Залез в Бекия

Sunset over Bequia
Залез в Бекия

Share

Ivo is the fastest Bulgarian…….in Barbados!

Saturday, December 4th was the 10k Barbados Run as part of the marathon series organized in Barbados every year since 1983. Ivo and Mel, our friend from s/v Passages who is a professional marathon runner from Australia, have been practicing for 3 months now, running 3-4 times per week on every island we visit. Mel finished 25th with 46 minutes, and Ivo 57th with 53 minutes, out of 160 participants!

Иво е най-бързият българин…

…в Барбадос!
Събота, 4 декември се състоя 10км надпревара- част от поредица маратони, които се организират всяка година в Барбадос от 1983г. насам. Иво и Мел, нашият австралийски приятел, който е професионален бегач на маратони, тренираха редовно през последните 3 месеца, тичаха по 10км на ден поне 3-4 пъти седмично на всички острови, които посетихме заедно. Мел финишира на 25 място за 46 минути, Иво пристигна на 57 място за 53 минути. Общо участниците бяха около 160. Иво беше единственият българин в състезанието и достойно представи България!

 

Share