The Problem with The Lice / Проблемът с въшките

 

Maya

Maya

It all started with Maya complaining that her head is unnaturally itchy. Immediately, we checked for lice, but we found none. “Wash it well”, we told her. But washing it well didn’t help. A couple of days later, the itchiness got worse, and when we looked again- horror! A healthy population of lice has invaded the lush wilderness of Maya’s head and was thriving there illegally.

∼∼∼

Един ден Мая започна да се оплаква, че главата много я сърби. Веднага проверихме за въшки, но не видяхме нищо. „Измий си хубаво косата.“, и казахме. Но измиването не помогна. След два дена сърбежите се засилиха и като погледнахме пак- Ужас! Главата на Мая беше населена от въшки, които се бяха установили и си живееха там нелегално.

Maya

Maya

Something needed to be done immediately; the invaders had to be kicked out ASAP. We thought about options:

– Option N1: look for a special lice shampoo or any other lice treatment in the pharmacy. But we were in Anegada, the BVI’s most remote island, and we didn’t even know where the store is or how to get there. It was not likely that we would find a pharmacy on the island at all.

– Option N2: prepare a homemade remedy, grandma –style, using kerosene, vinegar and pig’s fat and apply generously on clean hair. But of all three ingredients we only had vinegar available aboard, and where would we find kerosene or pig’s fat in a place where there is only one long deserted beach and a few small restaurants selling lobster on charcoal?
– Option N3: get a pet monkey and let him find and eat up all the nasty buggers, monkey-style. But there are no monkeys in Anegada, only flamingos and they are pretty shy, not likely to do the job.

– Option N4: Destroy the lice’s habitat by cutting Maya’s hair, deforestation-style, which was the most radical of all available options, but the only possible one given the circumstances.

∼∼∼

Спешно трябваше да се заемем със ситуацията и да унищожим натрапниците. Имахме няколко опции:

– Опция №1 – Да потърсим специален препарат или шампоан за въшки в аптеката. Само че се намирахе в Анегада, един от най-пустите и почти безлюдни острови в Британските Вирджински Острови, където дори не знаехме дали има магазин и как да стигнем до него, камо ли аптека.

– Опция №2 – Да приготвим домашна помада от газ, мас и оцет и да намажем косата обилно. Само че ние имахме само оцет на борда. Къде да намерим газ или мас на острова, където има само една дълга плажна ивица и няколко ресторантчета, които продават омари печени на въглища?
– Опция №3 – Да си вземем маймунка за домашен любимец, която да изпощи въшките за нула време. Но от къде да намерим маймунка на остров, на който има само фламингота при това доста срамежливи и на дали биха свършили работа…

– Опция №4 – Да разрушим околната среда на въшките като подстрижем косата на Мая. Тази опция беше най-радикалната, но и единствената възможна при дадените обстоятелства.

 

.

.

It took 4 minutes to get rid of Maya’s hair and all the lice in it. Ivo, who is always promoting short haircuts for liveaboards, did the styling. The result was as if a cow has been grazing through poor Maya’s hair, but after a few touch-ups she looked cuter than ever.

∼∼∼

Подстригването отне 4 минути и това беше краят на въшките. Иво, който винаги ни убеждава в предимствата на късите коси за хората живеещи на лодки, изигра ролята на фризьора. В резултат, косата на Мая все едно крава я беше дъвкала, но след няколко подобрения и доизкусурявания се получи чудесна прическа! И Мая е по-сладка от всякога.

.

.

For the lice the cutting of Maya’s hair was the apocalypse. The survivors floated away towards the setting sun on their hairy rafts with very slim chances of living through the night, hoping somehow to find another little girl’s head to bother.

∼∼∼

За въшките, новата прическа на Мая беше краят на света. Оцелелите отплаваха към залеза върху косматите си салове с минимални шансове да преживеят нощта, надявайки се да срещнат друго момиченце, което да тормозят. Може би, ама на дали.

Ivo and Maya

Ivo and Maya

Sometimes, a single unfortunate event has a series of positive consequences. Like having lice, for example. Maya is happy with her new haircut. She doesn’t have to brush it, tie it, or take any other special care of it at all. She feels a lot cooler in the heat of the tropics, and in her own words: “free of the hairy cage”, even though people will now again constantly mistake her for a boy. She knows, that looks are superficial, and that good friends are those who like you for who you are and not for your hairstyle. Plus, she can now put on her snorkeling goggles a lot faster and easier, take a shower quicker and wear any hat.

∼∼∼

Понякога една нещастна случка има няколко щастливи последствия. Както това да хванеш въшки, например. Мая е напълно щастлива с новата си прическа. Не и се налага да си реши косата или да я връзва. С къса коса се чуства доста по-прохладно в тропическите жеги и както самата тя се изрази- „ по-свободна.“ Нищо, че хората постоянно я взимат за момче. Тя знае, че външният вид не е от значение и че добрите приятели са тези, които те харесват заради това което си, а не заради прическата. Освен това, сега тя много лесно и бързо си слага маската и шнорхела и може да носи всякакви шапки. А и косата ще порасне отново.

.

Въшчицата Мая

And finally, here are some lice jokes we came up with during the lice crisis:
– What is the lice’ favorite book? – Hairy Potter
– What is the lice’ favorite song? – Jump Around
– What is the lice’ least favorite film? – Edward Scissorhands
– What is the lice’ favorite game? – Hide and Seek; and Hopscotch
– What is the lice’ favorite drink? -Bloody Merry
– What is the lice’ favorite music band? – Hair
– What is the lice’ favorite holiday? – Easter (because of all the eggs…)
– What is the lice’ favorite jokes? –They love the most the Blond Jokes

Share