Shit Happens – Гадости Стават

.

.

Life on a boat is not just beautiful sunsets and sailing romance, everyone will tell you this. Sometimes, often, shit happens. And usually, it’s something completely unexpected.

Yesterday Ivo decided to change one of the pipes for the toilet, not because it was broken or defective, but just because he decided it is a good idea to replace it.

Something got stuck. He took a hummer, one of his all-times favorite tools, and started banging away and the entire through hull fitting broke. A huge 2-inches gap on the bottom of the hull! We are in 20 feet of water, at anchor in Fajardo and there is this fountain inside the boat! We are sinking!

There is this joke: A boat is calling the German coastguard: „Help, we are sinking!“ The German coastguard replies; „And vat are you sinking about?“

Well, we are „sinking about“ how stupid to work on a through hull fitting while at anchor…

We plugged the hole with plastic bags, pumped out the water from the bilge, and we will be hauling out tomorrow afternoon in the nearest marina- Marina Puerto del Rey for emergency repairs.

Until then, we will be using Maya’s toilet…

Another lesson learned the hard way.

∼∼∼

Животът на яхта не е само прекрасни залези и романтика, всеки ще ви каже. Понякога- често- се случват големи гадости. И обикновено се случват напълно неочаквано.

Вчера Иво реши да смени една от тръбите на нашата тоалетна, не защото беше счупена или дефектна, а просто защото той реши, че е време да я смени.

Нещо запече. Иво взе един чук- негов любим инструмент- и започна да блъска и целият механизъм, който извежда септичната тръба извън корпуса на лодката се разби. Отвори се огромна 5-сантиметрова дупка на дъното на десният корпус. Намираме се на котва в 8 меттра вода във Фахардо, Порто Рико и си имаме фонтан вътре в лодката! Потъваме!

Разбира се, няма нищо по-глупаво от това да поправяш дупки и тръби които излизат извън корпуса на една лодка, когато си на котва.

Запушихме дупката с найлонови торвбички, изпомпахме водата от трюма и утре следобед кран ще извади Фата Моргана от водата в Марина дел Рей за спешна поправка.

До тогава- ще ползваме тоалетната на Мая…

Още един урок научен по трудният начин.

"Тоалетната на Мая.  МОЛЯ не влизайте, щото е мойта тоалетна"

„Тоалетната на Мая.
МОЛЯ не влизайте, щото е мойта тоалетна“

Because we always try to be positive (nothing is the end of the world, except the end of the world) here are a few positive thoughts:

The pipe and fitting were old, and after Ivo removed them it turned out they would break soon enough anyway. It is better that it happened in a place, where there is a marina and a travel lift ready to haul us out immediately. There are only a few travel lifts in the Caribbean that can haul out a catamaran 22-feet beam and over. If this had happened somewhere else we cold really sink.

The price of the haul out here is not too bad, and we can find all the parts needed for the repair, so after 1-2 days we should be back in the water.

∼∼∼

И понеже винаги се стараем да гледаме позитивно на нещата (понеже нищо не е краят на света, освен краят на света) ето и няколко позитивни мисли по темата:

Тръбата така или иначе беше стара и след като Иво я махна се оказа, че съвсем скоро е щяла да се счупи, както и цялото устройство, което беше ръждясало и клеясало. По-добре е че стана тук, където наблизо има марина с кран, готови да ни извадят от водата веднага. В Карибите има само 3 места с кран способен да вдига катамарани колкото нашият и това е едно от тези места. Ако нещо подобно се беше случило на друго място, наистина можеше да потънем.

Освен това цената на процедурата по изкарването тук не е висока, има всички необходими части за ремонта и след 1-2 дена би трябвало да сме обратно на вода.

Share

How to Repair a Cracked Kayak? – Как да ремонтираме спукан каяк?

.

.

Our poor kayak, dear Agent Orange, who is featured on the cover photo of our Facebook page and blog pulling the boat in deadcalm, had some health issues lately… He is about 15-years-old, which in dog- and kayak-years means- very old. We are due for a new one…

We have been using Agent Orange extensively on daily basis over the past 2 years instead of a dinghy. We even sold our dinghy a few week ago, because we never used it anyway, so the kayak is our only means of transportation between the boat and the shore while at anchor. But he is much more than a means of transportation to us. Agent Orange has given us the opportunity to explore coastlines near reefs and shallow river deltas in various places, noiselessly, without polluting the environment and without disturbing the wildlife, places inaccessible to even small motorboats or dinghies. A simple kayak has countless advantages, and I will write more about this in the near future.

∼∼∼

Нашият стар каяк Агент Оранжев, който е на снимката на главната страница на нашата Фейсбук страница и на блога, напоследък не се чуства добре… Той е 15-ина годишен, което при кучетата и при каяците означава, че е много стар. Май имаме нужда от нов…

През последните 2 години използвахме каяка ежедневно вместо динги.  Дори преди време си продадохме дингито, защото и без това само го мъкнехме без да го ползваме и каяка остана единственото ни превозно средство между брега и лодката, когато сме на котва. Но той е много повече от превозно средство за нас. Благодарение на Агент Оранжев посетихме крайбрежни плитчини, рифове и речни делти в различни места по света, безшумно, без да замърсяваме околната среда и без да тревожим дивите животни; места, където дори с малка моторна лодка или с динги не може да се отиде. Един обикновен каяк има много предимства, но за това ще разкажа по-подробно в някой от следващите постове.

.

.

Today, I just want to share with you our experience of trying to repair a crack in the kayak. The crack allow seawater to come in making Agent Orange very heavy and difficult to paddle and pull ashore. He was sinking…

The first very wrong thing to did, as we found out too lake, was to try to „soften the plastic with heat“. The small crack turned into a huge gap after the heat gun…

∼∼∼

Днес искам само да споделя с вас как се опитахме да поправим пукнатина в каяка. От пукнатината вътре се просмукваше вода и Агент Оранжев натежаваше страхотно много и беше трудно и тежко да се движим и да го изкарваме на брега. Потъваше…

Първата грешка, която направихме, както стана ясно по-късно, е да се опитаме „да нагреем пластмасата“. Пукнатината се превърна в голяма дупка при нагряването.

Ivo trying to fix Agent Orange

Ivo trying to fix Agent Orange

Next, Ivo melted some plastic on top of the holes and made an ugly patch looking like an erupted volcano. This improvisation worked, but we know it is just a temporary solution, and we know that the ‘lava’ will crack and peel off sooner or later…

∼∼∼

След това Иво стопи някаква пластмаса върху дупката и направи една грозна кръпка наподобяваща малък изригнал вулкан. Тази импровизация държи за сега, но знаем, че е временно решение и че скоро „лавата“ ще се напука и олющи… и Агент Оранжев пак ще глътне вода…

.

.

Finally, just a couple of days ago, we found out how to repair a plastic kayak properly with a special repair kit, thanks to  a new friend we made- KayakShop.bg.

The guys at KayakShop.bg not only helped us with information, a video with instructions explaining how to fix a cracked kayak, but also just told us- they would like to send us a kayak, as a gift! Now this is something worth celebrating, and we cannot begin to express our gratitude! Guys, thank you so much!

You might want to check out their cool selection of kayaks on their website at kayakshop.bg, some looking more like trimarans with paddles and a sail. They have some wicked videos and if you enjoy extreme sports, kayaking and sailing you must stop by their Facebook page and give them thumbs up!

∼∼∼

Накрая, преди два дена, най-сетне научихме как да ремонтираме пукнатини в каяка благодарение на един нов приятел- KayakShop.bg.

Не само ни помогнаха с информация за това как да оправим каяка- изпратиха ни едно видео по темата, но и току-що ни изпратиха съобщение, че биха искали да ни подарят каяк! Ето това си заслужава да празнуваме днес! Незнаем как да изразим колко сме благодарни и весели! Благодарим ви, страхотни сте!

Ако посетите техният уебсайтkayakshop.bg ще намерите невероятна селекция от модели каяци, някои са направо тримарани с педали и с платно! А ако харесвате екстремни спортове, каяк, ветроходство, разгледайте Фейсбук страницата им, където можете да гледате страхотни видеоклипчета. Не забравяйте да ги харесате във фейсбук и да ги препоръчате на вашите приятели! Все пак, това са нашите най-нови български спонсори!

photo: KayakShop.bg

photo: KayakShop.bg

 

Share